وب سایت رسمی نغمه رضائی
شاعر و مترجم ایرانی 
آثار نغمه رضائی
نمایشگاه کتاب تهران
اردیبهشت یک هزار و سیصد و نود و چهار
شبستان - راهروی پنج- غرفه هشت
انتشارات نغمه زندگی ​​

The Persian Poet

Naghmeh Rezaie

  • 6:48